Společný úklid s klienty

Společný úklid s klienty

Každého půl roku pořádá KC DROM společný úklid s klienty. Nyní tato akce proběhla na dětský den 1. 6. 2023, kdy pracovníci KC spolu s klienty procházeli ulicemi Bratislavská, Francouzská, Husovická, Tkalcovská,